Chủ Nhật, 31 tháng 1, 2016

VÌ SAO PHIM BÔI XẤU PUTIN BỊ DÂN NGA COI LÀ PHIM HÀI?

by Hải An Phạm  |  at  1/31/2016 04:00:00 CH

13 nhận xét:

SAU BÌNH THƯỜNG HÓA QUAN HỆ VỚI MỸ: VÌ SAO CUBA TỚI PHÁP MỘT CÁCH "ĐƯỜNG ĐỘT"?

by Hải An Phạm  |  at  1/31/2016 10:07:00 SA

5 nhận xét:

Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2016

HẬU ĐẠI HỘI XII: CÁC "ANH HÙNG BÀN PHÍM", "DÂN CHỦ" LẠI "DÀN ĐỒNG CA MÙA HẠ"

by Hải An Phạm  |  at  1/29/2016 07:45:00 CH

31 nhận xét:

ĐÔI LỜI VỚI NGÀI THƯỢNG NGHỊ SĨ MỸ JOHN CORNY

by Hải An Phạm  |  at  1/29/2016 02:00:00 CH

9 nhận xét:

Thứ Tư, 27 tháng 1, 2016

HÀNH TRÌNH ĐẠP XE CỦA ĐẠI SỨ MỸ TED OSIUS VÀ SUY NGẪM VỀ SỰ AN YÊN CỦA VIỆT NAM

by Hải An Phạm  |  at  1/27/2016 01:19:00 CH

18 nhận xét:

LÊ QUỐC QUÂN LẠI SỦA

by Hải An Phạm  |  at  1/27/2016 09:09:00 SA

25 nhận xét:

Thứ Ba, 26 tháng 1, 2016

LỰC LƯỢNG CÔNG AN "ĂN CƯỚP" TÀI KHOẢN ĐIỆN THOẠI CỦA LÊ ANH HÙNG?

by Hải An Phạm  |  at  1/26/2016 06:11:00 CH

16 nhận xét:

TUYẾT RƠI VÀ CÁC NHÀ ĐẠO ĐỨC GIẢ!

by Hải An Phạm  |  at  1/26/2016 02:57:00 CH

17 nhận xét:

LÊ NGUYỄN HƯƠNG TRÀ ĐANG "ĂN KHÔNG NÓI CÓ"

by Hải An Phạm  |  at  1/26/2016 10:47:00 SA

14 nhận xét:

Thứ Hai, 25 tháng 1, 2016

DÁM VẠCH TRẦN SỰ THẬT, "SƯ CÔ" ĐÀM THOA BỊ ĐỒNG BỌN CÔ LẬP, TẨY CHAY

by Hải An Phạm  |  at  1/25/2016 02:54:00 CH

12 nhận xét:

NGƯỜI BUÔN GIÓ: "KHÔNG CÓ MÀ BỊA RA LÀ CÓ HAI PHE, THẾ MỚI VUI"

by Hải An Phạm  |  at  1/25/2016 08:24:00 SA

12 nhận xét:

Proudly Powered by Blogger.