Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

LỜI TÂM HUYẾT CỦA MỘT CHIẾN SỸ HẢI QUÂN GỬI CÁC BẠN TRẺ

by Nguyễn Peter  |  at  7/31/2013 02:08:00 CH

- Phú Quốc -
         Mấy ngày gần đây trên một số trang blog lại có bài viết về hoạt động biểu tình, kêu gọi biểu tình, tôi không thể hiểu nỗi những nhà mà họ tự phong là “dân chủ” ấy họ nghĩ gì về những người lính đảo như chúng tôi. Họ bảo họ yêu nước? họ thể hiện long yêu nước? đối với họ yêu nước là gì? Là kích động, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một bộ phận giới trẻ để tụ tập, gây rối, gây mất trật tự công cộng ah, rồi họ kêu gào là tự do, dân chủ, nhân quyền… Vậy họ biểu tình chống Nhà nước hay là yêu nước.?. Họ nói Đảng và Nhà nước hèn nhát?