Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2013

Hòa giải dân tộc cùng nhau đoàn kết phát triển!

by Unknown  |  at  7/07/2013 03:12:00 CH

          Ngày 30.4 hàng năm là ngày vui đại thắng, thống nhất Tổ Quốc của toàn dân tộc ta, đó là ngày vui của hàng chục triệu con tim người Việt Nam chúng ta, nhưng vẫn có bộ phận người Việt tới hàng triệu lại buồn. Điều đó phản ánh một hoàn cảnh lịch sử của đất nước ta , đất nước ta đã thu về một mối thống nhất nhưng mà lòng người vẫn ly tán.


       Sau gần 40 năm những khoảng cách về sự ly tán đã có sự thu hẹp đáng kể, đó là do chính sách hòa giải dân tộc của Đảng và Nhà nước ta đã đạt được nhiều kết quả to lớn nhằm xóa bỏ đi những thù hận chính trị giữa những kiều bào rời xa Tổ Quốc sau 1975 với đồng bào trong nước để cùng nhau đoàn kết tạo nên sức mạnh lớn phát triển Tổ Quốc Việt Nam giàu đẹp và thịnh vượng, nhưng vẫn tồn tại những chỗ trống cần phải khắc phục qua nhiều kênh hòa giải. Dân tộc ta có lòng yêu nước nồng nàn, yêu quê hương sâu sắc, thương người và sống với nhau đậm chất nhân văn, dân tộc ta ai ai cũng muốn có cuộc sống thanh bình và mộc mạc…Tìm sự đồng thuận ở con người Việt Nam là không quá khó, để có sự đồng thuận trước hết phải tháo gỡ vướng mắc trong lòng người, làm cho tất cả bọn họ thấy được lợi ích của họ luôn luôn đươc đảm bảo hòa chung trong lợi ích của toàn thể dân tộc, nếu mỗi người Việt nỗ lực cống hiến hết mình hiệu quả hơn nữa cho Tổ Quốc thì lợi ích của họ cũng được tăng lên. Khi đất nước ta gặp khó khăn , mỗi người dân Việt Nam ta chịu hy sinh phần mình thì tất yếu đất nước ta sẽ vượt qua mọi khó khăn để đi đên tương lai tốt đẹp hòa nhịp cùng với dòng phát triển của thế giới.
Nhìn lại gần 40 năm qua, trong quá trình hòa giải dân tộc có nhiều điều đáng quý,…đã có rất nhiều người từ bên chiến tuyến bên kia đã ở lại cùng chùng ta cùng tái thiết lại đất nước sau chiến tranh và cùng nhau để phát triển, đặc biệt là tầng lớp trí thức có thể kể tên tới như bác sỹ Nguyễn Thị Ngọc Phượng,trung úy quân y Nguyễn Chấn Hùng,tướng Nguyễn Hữu Có, đặc biệt là cựu Phó Tổng Thống chế độ cũ Nguyễn Cao Kì đã kêu gọi đồng bào hải ngoại và trong nước đoàn kết để xây dựng đất nước.
Trong những năm gần đây thưc tế cho thấy kinh tế đất nước ta đang gặp rất nhiêu khó khăn từ sự trì kéo chủ quan, quá trình tái cơ cấu nền kinh tế đang chậm, nạn tham nhũng đã trở thành quốc nạn, nạn khiếu kiện vượt cấp ở nhiều lĩnh vực đang khá phức tạp. Trong khi đó vấn đề chủ quyền biển đảo quê hương đang bị đe dọa xâm phạm do sự lấn lướt, ngang ngược của nước ngoài , sự lao động của hàng triệu ngư dân đang bị thách thức nghiêm trọng. Đây chính là lúc mà chúng ta cần phải đưa ra những phương châm hòa giải dân tộc, cần có sự đồng thuận để đoàn kết tạo nên khối sức mạnh khổng lồ để xây dựng và phát triển Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu đẹp, văn minh , thịnh vượng. Thực sự phương châm đó đã được đưa ra trong văn kiện Đại hội Đảng XI “Đổi mới chính trị phải đồng bộ với đổi mới kinh tế theo lộ trình thích hợp”, “Phát huy dân chủ và đại đoàn kết dân tộc”..chúng ta thực hiện thành công các phương châm đó chính là chúng ta đang tìm ra được sự đồng thuân chính trị, đó là gốc tích để chúng ta phát huy sự đồng thuận về những lĩnh vực khác trong đời sống xã hội.
         Trong lúc Đảng và Nhà nước ta đang thưc hiện chính sách hòa giải dân tộc thì không ít người Việt bên nước ngoài và một số thành phần bất mãn trong nước lại âm mưu thực hiện cái gọi là phong trào dân chủ, nhân quyền nhằm xuyên tạc các đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước ta, làm ảnh hương tới uy tín của Đảng và Nhà nước ta cũng như là hình ảnh đất nước ta trong mắt bè bạn quốc tế. Thậm chí chúng còn thực hiện cái gọi là “phong trào phục quốc”, đất nước đang hòa bình thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước thì mất đi đâu mà “phục quốc”. Nước ta đang hòa bình thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước thì mất đi đâu mà “phục quốc”, bên kia chúng rêu rao, hô hào to lắm, quyết liệt lắm nhưng mà chúng chỉ là lũ hám danh hám lợi đi lừa gạt người ta….chúng không thể nhân danh là Tổ quốc Việt Nam mà nói chuyện đất nước Việt Nam được, những chuyện đó thật phi lý, nếu thật sự họ yêu nước họ phải thật sự biết suy nghĩ, chứ không phải đi hành động như một lũ côn đồ, ngông cuồng,…cứ nhân danh “chính nghĩa quốc gia”, “chống cộng”…chúng suốt ngày hô khẩu hiệu có sức mạnh ,có tiền, chỉ cần đoàn kết,….hỗ trợ những nhóm phản động trong nước để tạo nên sự thay đổi theo ý chúng. Thực tế gần 40 năm nay đã cho thấy chưa bao giờ chúng làm được điều đó và sẽ không bao giờ làm được điều đó. Ngày nay nhiều thanh niên Việt Nam đang ngày càng nhận ra giá trị truyền thống của dân tộc, với trí thức và độ lùi sau gần 40 năm họ có cách nhìn khách quan hơn những người đi trước họ ,những người theo chế độ cũ trước đây về ý nghĩa của sự thống nhất đất nước.
         Như vậy trong tương lai không xa nhất định sự hận thù , chống đối của nhóm nhỏ hải ngoại sẽ hoàn toàn biến mất, chúng ta cần loại bỏ những bất đồng thuận để đi đến hòa giải cùng nhau xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu đẹp văn minh …

Thanh Quyền 

0 nhận xét:

Proudly Powered by Blogger.