Thứ Hai, 24 tháng 6, 2013

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TRONG ĐẦU TƯ CÔNG Ở NƯỚC TA

by Unknown  |  at  6/24/2013 04:59:00 SA

Thực trạng đầu tư công
     Trên thế giới, trong bất kỳ một đất nước và một xã hội thì đâu tư công luôn chiếm một số vốn rất lớn đóng vai trò hết sức quan trọng trong sự phát triển của xã hội. Ở Việt Nam, đầu tư công hiện có vai trò hàng đầu trong việc phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật, kinh tế và xã hội, tạo điều kiện để thúc đẩy sư phát triển đất nước. Phần vốn này được Nhà nước giao cho các Bộ, Ngành và các địa phương, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, xã hội quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật. 
Công trình hầm vượt sông Thủ Thiêm
Thời gian qua, lĩnh vực đầu tư công đã đạt được nhiều thành công và đóng góp tích cực vào quá trình phát triển đất nước. Nhưng một thực tế không thể phủ nhận, hiện trạng đầu tư công của Việt Nam còn nhiều hạn chế, đặc biệt là về hiệu quả đầu tư. Đầu tư công ở nước ta luôn gắn với sự lãng phí và rất tốn kém…
Từ việc triển khai đầu tư công và quản lý đầu tư công kém hiệu quả không chỉ khiến hiệu quả đầu tư bị hạn chế, mà còn làm gia tăng nhiều hệ quả tiêu cực ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe của nền kinh tế nước ta, như: nợ công tăng cao, tăng sức ép lạm phát trong nước; mất cân đối vĩ mô trong đó có cân đối ngành, cán cân thanh tốn, làm hạn chế sức cạnh tranh và chất lượng phát triển của nền kinh tế trong hội nhập. 
Nghiêm trọng hơn nữa, đầu tư công nước chiếc bẫy kém hiệu quả làm tăng gánh nặng và tác động của việc đi vay nợ, do làm tăng nợ chính phủ, nhất là nợ nước ngoài. Nền kinh tế nước ta đã phát triển đủ về chiều rộng, do đó nếu không điều chỉnh mà càng thúc đẩy tăng trưởng dựa vào động lực mở rộng quy mô vốn, giá trị gia tăng thấp và sự khai thác thái quá mức tài nguyên, giá nhân công rẻ... thì nền kinh tế của nước ta sẽ ngày càng mất khả năng cạnh tranh, đất nước và người dân càng bị nghèo đi và thiếu bền vững, nguy hiểm hơn nữa chúng ta rất có thể trở thành bãi rác của thế giới nếu chúng ta chỉ chú trọng nhập khẩu mà thôi.

Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu trong tư công
Để có thể triển khai và quản lý có hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, chúng ta cần phải làm một số vấn đề sau:
Thứ nhất, chúng ta cần phải xây dựng, hoàn thiện pháp luật về đầu tư công đảm bảo việc quản lý và triển khai đầu tư công có hiệu quả. Đảm bảo luật pháp được thực hiện tốt trong việc đầu tư công hạn chế tối đa những kẽ hở.
Thứ hai, cơ chế giám sát, kiểm tra cần được nâng cao hơn nữa từ trung ương tới các địa phương cần thưc hiện hết sức chặt chẽ nhất là trong những công trình có tính trọng điểm, phối hợp hài hòa các mục tiêu, lợi ích và tính đến tác động hai mặt của dự án đầu tư công.
Thứ ba, chúng ta nên khuyến khích các hình thức đầu tư trong đó chủ đầu tư huy động vốn ngoài ngân sách nhà nước để đầu tư theo phương thức “chìa khóa trao tay”, có đặt cọc bảo hành, bảo đảm chất lượng công trình trong một thời gian nhất định.
Thứ tư, việc triển khai và quản lý đầu tư công cần phải tuân thủ các quy chuẩn về trình tự, thủ tục về đầu tư công, thực hiện đấu thầu công khai, minh bạch, tuyên dương những tập cá nhân có thành tích tốt, đồng thời xử nghiêm khắc các vi phạm trong đầu tư công.

Tân Tiến

0 nhận xét:

Proudly Powered by Blogger.