Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2013

“ĐI BIỂU TÌNH” LÀ THỂ HIỆN LÒNG YÊU NƯỚC?

by Unknown  |  at  4/05/2013 03:13:00 SA

   Qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, tinh thần yêu nước đã trở thành một trong những tài sản quý, một giá trị thiêng liêng góp phần làm nên truyền thống dân tộc.
   Ngày nay, trong thời kỳ mới, tinh thần yêu nước vẫn là một trong những yếu tố cơ bản tạo nên động lực để mỗi người Việt Nam cống hiến cho Tổ quốc ngày càng nhiều hơn, hiệu quả hơn. Trong thời gian gần đây, trước những vấn đề nhạy cảm và phức tạp liên quan đến lãnh thổ và chủ quyền quốc gia, lòng yêu nước và ý thức dân tộc đang trỗi dậy mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước. Tuy vậy, lợi dụng sự phát triển của Internet, một số tổ chức, cá nhân chống đối Nhà nước Việt Nam ra sức lợi dụng kích động quần chúng “tham gia biểu tình để biểu thị lòng yêu nước”. Ðó không phải là hành động yêu nước một cách phù hợp. Các bạn thấy những cuộc biểu tình đang ở Mỹ, Anh, Thái Lan,… thế nào rồi chứ? Tất cả đều làm cho đất nước trở nên bất ổn đinh, hình ảnh của đất nước xấu xí trong mắt những người khác. Mọi người liệu có muốn Việt Nam mình lộn xộn như vậy không? Cuộc đời ngắn ngủi, thiết nghĩ chẳng ai dại vơ cào mình những thứ không tưởng, cư lo làm ăn, nuôi dạy con cho tốt, sống thoải mái cuộc đời, thích gì tôi làm nấy, thích du lịch thì đi du lịch, đang làm việc mà cảm thấy mệt không thích làm nữa thì nghỉ ngơi, …Sống tốt cho mình, gia đình mình là đã góp phần rất to lớn cho đời rồi. Còn yêu nước thì phải biết thể hiện đúng lúc đúng chỗ, đừng cứ nhân danh là yêu nước rồi tham gia mấy cuộc biểu tình, gây rối trật tự công cộng, còn khoa chân múa tay, ra sức chống lại cơ quan chức năng làm nhiệm vụ.
     Trong mỗi cuộc biểu tình, thì lực lượng tham gia phần lớn đều là những người dân bị kích động, mua chuộc đi biểu tình. Có thể bản thân họ cũng không biết đi biểu tình là gây rối, cũng không hiểu rõ nội tình sự việc. Chính vì thế mà họ bị những kẻ cầm đầu hoạt động chống đối lợi dụng quần chúng “tham gia biểu tình để biểu thị lòng yêu nước”, vu cáo nhà nước Việt Nam “thỏa hiệp”, truyền bá về sự đối lập “lòng yêu nước của quần chúng” với “lòng yêu nước của lãnh đạo”, mà thực chất là nhằm làm rạn vỡ khối đại đoàn kết dân tộc, kích động thù hằn, chia rẽ quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và các nước láng giềng. Ðáng chú ý trong các cuộc “biểu tình” này, dễ dàng nhận ra một số đối tượng từng có hành vi chống đối chính quyền, nay lại nhân danh và lợi dụng “lòng yêu nước” để kích động, gây rối an ninh trật tự. Và chỉ chờ có vậy, tài khoản ngân hàng của các đối tượng này đã được tăng lên gấp nhiều lần – “lòng yêu nước” đã trở thành công cụ cho các đối tượng đạt được mục đích của mình. Biểu tình phản đối Trung Quốc chỉ là hình thức bên ngoài, cong thực chất bên trong là tạo ra những hoạt động tập hợp lực lượng đòi hỏi những điều như “dân chủ, nhân quyền” chống phá chế độ, bây mất ổn định về đời sống chính trị được bọn phản động lưu vong giật dây. Thiết nghĩ, những người đang reo hò tụ tập với biểu ngữ trong tay hãy dồn hết tiền bạc châu báu của cải cho Bộ Quốc Phòng Việt Nam mua sắm vũ khí hiện đại hóa quân đội, đồng thời vất bỏ hết mấy thứ tiện nghi xa xỉ như i-phone, i-pad, i-pod, để chen nhau gia nhập quân đội, tranh nhau thi hành nghĩa vụ quân sự, giành nhau xung phong vào hải quân và hăm hở đòi ra trấn giữ các hải đảo.
   Thể hiện lòng yêu nước phải bắt đầu từ sức mạnh đoàn kết dân tộc. Chính nhân tố đại đoàn kết dân tộc là hạt nhân tư tưởng, là cội nguồn sức mạnh trường tồn dân tộc và bản sắc riêng của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. Đây là chiếc nỏ thần bách chiến bách thắng trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Chỉ có lòng yêu nước chân chính mới có thể giúp mỗi quốc gia - dân tộc giữ gìn sự toàn vẹn lãnh thổ của mình, làm cho dân tộc mình ngày càng hung thịnh trường tồn. Nhất là trong hoàn cảnh hiện nay, chúng ta cần phải tỉnh táo linh hoạt, chúng ta không cho phép bất cứ cá nhân, thế lực nào lợi dụng để hành động đi ngược lại lợi ích dân tộc, lợi ích đất nước phá hoại những thành quả cách mạng đã được các thế hệ cha ông dày công vun đắp bằng cả mồ hôi và xương máu./.
** Alice **

0 nhận xét:

Proudly Powered by Blogger.