Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2013

Vai trò lãnh đạo của ĐCSVN với hiến pháp sửa đổi

by Unknown  |  at  3/03/2013 01:29:00 SA

Người Hà Nội
Hiến pháp là văn bản chính trị - pháp lý, là đạo luật cơ bản, luật gốc của nhà nước, phản ánh ý chí, lợi ích của toàn dân tộc. Thông qua Hiến pháp, tư tưởng quyền lực thuộc về nhân dân được khẳng định; nhân dân trao quyền cho các cơ quan nhà nước, bảo đảm tính hợp pháp cao nhất của việc thực hiện quyền lực nhà nước.  
Hiến pháp không phải là chuyện “trên trời” mà ngược lại, bảo vệ lợi ích “sát sườn” của mọi người dân thuộc mọi tầng lớp trong xã hội. Cho dù có thể rất nhiều người hoàn toàn không biết gì về Hiến pháp và không nhận ra ảnh hưởng to lớn của nó, thì “nụ cười” hay “nước mắt” của họ trong tương lai sẽ bị tác động bởi Hiến pháp và quá trình thực thi nó. Cho dù ảnh hưởng của văn bản pháp lý cao nhất này lên mỗi cá thể sẽ khác nhau, có thể ít hay nhiều, trực tiếp hay gián tiếp, nhưng số phận của toàn bộ đất nước và tất cả nhân dân không thể tách rời khỏi mái nhà chung trên đầu chúng ta, mái nhà mang tên “Hiến pháp”.
Vừa rồi tôi có đọc một số bài viết trong đó có một số ý kiến phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng CSVN. Tôi không muốn nói những ý kiến trên là sai trái hay “phản động” hoặc là cái gì đại loại thế,  nhưng tôi xin đưa ra một vài luận điểm, một vài ý kiến từ đó các bạn có thể hiểu thêm, đánh giá đúng vai trò lãnh đạo của ĐCS.

 1. Vai trò lãnh đạo của đảng chính trị là xu thế phát triển trên thế giới
Chúng ta đều biết ngày nay chính trị phổ biến trên thế giới có vị trí đặc biệt quan trọng trong đời sống xã hội và là nhân tố không thể thiếu trong quá trình chính trị, đời sống chính trị hầu hết các nước. Trên thế giới hầu hết nước nào cũng có Đảng và chính trị. Hiến pháp của nhiều nước có quy định về Đảng như hiến pháp của Thổ Nhĩ Kì, Ukraina, Ba Lan, Hàn Quốc,… Hiến pháp của một số nước xem việc thành lập các Đảng chính trị là điều hết sức cần thiết để góp phần hình thành nên ý kiến nguyện vọng, ý thức, ý chí chính trị của nhân dân.
Hiến pháp Việt Nam  năm 1980 và năm 1992 đều có điều IV quy định về sự lãnh đạo của Đảng và dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992 cũng có điều IV quy định vai trò lãnh đạo của Đảng chính trị tức Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là hiện tượng phổ biến trên thế giới.

 1. Vai trò lãnh đạo của ĐCS là sự lựa chọn của Lịch sử
Chúng ta đã biết chế độ một Đảng hay nhiều Đảng do mỗi nước quy định và do đặc điểm từng giai đoạn quy định. Hiện nay số lượng Đảng chính trị ở mỗi nước trên thế giới đa dạng, có những nước có tới 200 Đảng nhưng cũng có nhiều nước chỉ có một Đảng chính trị. Ở Việt Nam, Đảng Cộng sản ra đời không tranh giành quyền lợi với ai, không tranh giành vai trò lãnh đạo của Đảng với ai . Trong hơn 80 năm qua, ở Việt Nam cũng có các giai đoạn đa Đảng. Chẳng hạn giai đoạn năm 1946, ngoài Đảng chúng ta có Đảng Việt cách và Việt Quốc nhưng sau khi quân Tưởng Giới Thạch rút quân thì hai Đảng này cũng cuốn theo Tưởng Giới Thạch. Cũng có một thời kỳ, ngoài Đảng Cộng sản còn có Đảng xã hội và Đảng dân chủ nhưng sau đó hai Đảng này cũng tự giải tán. Như vậy, Đảng Cộng sảnViệt Nam là một Đảng duy nhất cầm quyền hiện nay, không tranh giành với ai mà do lịch sử và  điều kiện Việt Nam quy định. Vai trò lãnh đạo của  Đảng Cộng sản đã được kiểm nghiệm trong thực tiễn tiến hành cách mạng và được nhân dân thừa nhận từ lâu. Hiến pháp năm 1980,1992 đều lấy ý kiến nhân dân ghi nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và đồng ý ghi vào hiến pháp. Lần này, Dự thảo sửa đổi bổ sung hiến pháp 1992, theo tôi nắm được đa số nhân dân đều đồng tình với điều IV hiến pháp Việt Nam. Tiếp tục khẳng định quy định về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với Nhà nước và xã hội.

 1. Sửa đổi hiến pháp với nhiều điểm mới thể hiện được vai trò lãnh đạo của đảng, Đảng không chỉ vì lợi ích của giai cấp công nhân mà còn  vì nhân dân lao động và dân tộc
Dự thảo sửa đổi rất nhiều điểm mới, lần đầu tiên quy định Đảng phải chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về quyết định của mình, vấn đề Đảng viên phải tuân thủ hiến pháp và pháp luật cũng được quy định trong dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992.
So với bản hiến pháp năm 1992 thì quy định về Đảng trong dự thảo sửa đổi bổ sung hiến pháp lần này có ba bổ sung phát triển mới và rất quan trọng. Dự thảo quy định, Đảng cộng sản Việt Nam không chỉ là đội tiên phong của giai cấp công nhân mà còn là đội tiên phong của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam. Đây là nét sáng tạo đột phá phù hợp với đặc điểm của Việt Nam và trên thực tế Đảng Cộng sản ra đời, tồn tại và phát triển   không chỉ vì lợi ích của giai cấp công nhân mà còn  vì nhân dân lao động và dân tộc.
Thứ hai, Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Thực tế hiện nay chỉ ra rằng quan hệ Đảng và dân không được chặt chẽ như trước đây, chính vì thế sửa đổi hiến pháp lần này đưa thành quy định mang tính chất hiến định, yêu cầu Đảng phải gắn bó mật thiết với dân, phục vụ dân và chịu sự giám sát, đặc biệt chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Quy định này vừa phù hợp với thực tiễn Đảng ta trong hơn 80 năm qua và càng phù hợp với giai đoạn cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới.
Điểm thứ ba khẳng định không chỉ với Đảng mà với Đảng viên phải tự giác gương mẫu thực hiện và chấp hành pháp, pháp luật. Lần này đưa vào quy định càng chặt chẽ hơn về yêu cầu phải thực hiện hiến pháp của tổ chức Đảng và Đảng viên.
Hơn 80 năm qua trong lịch sử phát triển đất nước Đảng CSVN đã khảng định được vai trò của mình, tuy trong từng thời điểm có gặp những khó khăn, những sai sót. Nhưng đảng đã vững vàng chèo lái con thuyền Việt Nam vượt qua khó khăn, không ngừng làm cho dân giàu nước mạnh nâng tầm vị thế việt nam trên trường quốc tế từ đây có thể thấy vai trò to lớn của đảng đối với sự phát triển của đất nước.

93 nhận xét:

 1. tôi có đọc một số bài viết trong đó có một số ý kiến phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng CSVN, toi thay luan dem cua Nguyen Peter la dung

  Trả lờiXóa
 2. Hiến pháp không phải là chuyện “trên trời” mà ngược lại, bảo vệ lợi ích “sát sườn” của mọi người dân thuộc mọi tầng lớp trong xã hội.

  Trả lờiXóa
 3. Việt Nam không cần đa nguyên đa đảng, Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng đã và đang từng ngày lớn mạnh, nâng tầm vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Đây là thực tế đã được chứng minh trong 80 năm qua.

  Trả lờiXóa
 4. Hãy để lịch sử phán xét

  Trả lờiXóa
 5. Sửa đổi hiến pháp sẽ khẳng định vai trò lãnh đạo quan trọng của ĐCSVN. Đảng Cộng Sản Việt Nam là một Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình.

  Trả lờiXóa
 6. Nhà nước Việt Nam của dân, do dân, vì dân. Việc sửa đổi hiến pháp là phuc vụ lợi ích của nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân, không những khẳng định vai trò quan trọng của Đảng mà còn là định hướng đúng đắn trong tương lai của đất nước.

  Trả lờiXóa
 7. dân tộc ta tham gia vào việc sửa đổi hiến pháp là việc thực hiện quyền dân chủ của chính mình

  Trả lờiXóa
 8. Hiến pháp được hoàn thiện hướng tới xã hội tốt đẹp hơn nữa, xây dựng 1 nhà nước trong sạch, vững mạnh.

  Trả lờiXóa
 9. Các thế lực bên ngoài luôn muốn phá bỏ thể chế chính trị xã hội chủ nghĩa nên việc chúng muốn xóa bỏ điều 4 hiên pháp là tất yếu

  Trả lờiXóa
 10. Tính tiền phong, tiên tiến của cán bộ, đảng viên trong tình hình mới là toàn diện cả về lý luận và thực tiễn, cả về tư tưởng, chính trị và đạo đức, lối sống

  Trả lờiXóa
 11. Những tư tưởng của Tuyên ngôn về Đảng Cộng sản, về tính tiền phong, tiên tiến của những người cộng sản có ý nghĩa rất quan trọng về lý luận và thực tiễn, vẫn giữ nguyên giá trị và nóng hổi tính thời sự, nhất là đối với chúng ta hiện nay.

  Trả lờiXóa
 12. quốc hội ban hành bản dự thảo hiến pháp nhằm lấy ý kiến người dân, phát huy quyền làm chủ của người dân trong các công việc hệ trọng của đất nước, chính vì thế, là công dân Việt Nam, là một người dân yêu nước,không chỉ bằng lời chúng ta hãy thể hiện tình cảm ấy bằng chính hành động, việc làm cụ thể của cá nhân mình

  Trả lờiXóa
 13. chúng ta chỉ chấp nhận Đảng Cộng Sản Việt Nam, không chấp nhận đa nguyên đa đảng vì nó không phù hợp với dân tộc ta

  Trả lờiXóa
 14. Đảng lãnh đạo thực hiện mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. chúng ta dân tộc VN cần phải tin vào đường lối lãnh đạo của Đảng

  Trả lờiXóa
 15. là một người dân yêu nước,không chỉ bằng lời chúng ta hãy thể hiện tình cảm ấy bằng chính hành động, việc làm cụ thể của cá nhân mình, thực tế chính là góp ý, xây dựng một cách nghiêm túc trong việc sửa đôi Hiến Pháp

  Trả lờiXóa
 16. các cán bộ Đảng ta đã và đang phát huy tinh thần phê và tự phê bình, tạo nên những mắt xích mạnh giúp Đảng ta ngày càng mạnh hơn và bền vững hơn

  Trả lờiXóa
 17. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự gương mẫu về tư tưởng, đạo đức, lối sống

  Trả lờiXóa
 18. Diễn biến hòa bình và tự chuyển biến có lẽ sẽ là những con virut nguy hiểm nhất với mỗi cán bộ ta. Chúng ta cần có lập trường tư tưởng vững vàng trước âm mưu thâm độc của địch

  Trả lờiXóa
 19. người dân việt nam trước hết cần phải tin tưởng vào đường lối và chính sách của đảng có như thế thì VN mới yên ổn và hòa bình

  Trả lờiXóa
 20. quốc hội ban hành bản dự thảo hiến pháp nhằm lấy ý kiến người dân, phát huy quyền làm chủ của người dân trong các công việc hệ trọng của đất nước,

  Trả lờiXóa
 21. biện pháp hiệu quả nhất để bảo vệ Đảng chính là xây dựng Đảng vững mạnh từ bên trong

  Trả lờiXóa
 22. góp ý sửa đổi hiến pháp là phải xây dựng Đảng ta trong sạch, Nhà nước ta vững mạnh, nhân dân ta no ấm

  Trả lờiXóa
 23. tuổi trẻ việt nam cần phải lên tiếng để bảo vệ đất nước và bảo vệ chế độ hiện thời

  Trả lờiXóa
 24. Hơn 80 năm qua trong lịch sử phát triển đất nước Đảng CSVN đã khảng định được vai trò của mình, tuy trong từng thời điểm có gặp những khó khăn, những sai sót. Nhưng đảng đã vững vàng chèo lái con thuyền Việt Nam vượt qua khó khăn, không ngừng làm cho dân giàu nước mạnh..

  Trả lờiXóa
 25. một khía cạnh rất sâu sắc thể hiện vai trò lãnh đạo của đang. cảm ơn bài viết của tác giả "Người hà nội"

  Trả lờiXóa
 26. không phải tụ dưng đảng cộng sản việt nam tồn tại đến nay mà không phải một đảng nào khác.Đảng Cộng sản Việt Nam là một Đảng duy nhất cầm quyền hiện nay, không tranh giành với ai mà do lịch sử và điều kiện Việt Nam chọn lọc

  Trả lờiXóa
 27. chính xác nếu giờ là đảng khác thì cũng thiều gì thế lực chống phá nên ta cứ yên tâm mấy bọn muỗi đó làm gì được đảng cống sản việt nam hùng mạnh

  Trả lờiXóa
 28. Đảng không chỉ vì lợi ích của giai cấp công nhân mà còn vì nhân dân lao động và dân tộc đó mới là điều cốt lõi giữ vững vai trò lãnh đạo của đảng trong thời kỳ mới

  Trả lờiXóa
 29. Tôi tin rằng với sự chỉ đạo của Đảng thì Hiến pháp mới sẽ có hiệu quả hơn bao giờ hết! Đất nước sẽ càng ngày càng tiến xa hơn

  Trả lờiXóa
 30. người dân Việt Nam trước hết cần phải tin tưởng vào đường lối và chính sách của Đảng có như thế thì Việt Nam sẽ ngày càng đi lên sáng ngang với các cường quốc được

  Trả lờiXóa
 31. Đảng Cộng sản vẫn là Đảng duy nhất tại nước Việt Nam,Đảng vì lợi ích quốc gia, lọi ích dân tộc

  Trả lờiXóa
 32. Đảng sẽ mãi là lãnh đạo duy nhất của dân tộc Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 33. Lịch sử đã chọn Đảng Cộng Sản vì đó là chân lý không thể thay đổi được. Nhờ có Đảng mà dân ta mới có được cuộc sống no ấm như ngày hôm nay

  Trả lờiXóa
 34. Vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng đã được lịch sử chứng minh qua cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc cũng như sự phát triển của đất nước trong thời đại mới.

  Trả lờiXóa
 35. Từ trước đến nay trải qua biết bao khó khăn đảng ta vẫn lèo lái đất nước đứng vững và phát triển đi lên như ngày nay và chúng ta tin tưởng và điều đó ở tương lai

  Trả lờiXóa
 36. Đảng là người lãnh đạo,luôn tiên phong trong bất kì nhiệm vụ nào.vai trò cảu đảng cộng sản là quá quan trọng trong mọi thời kì của đất nước ta

  Trả lờiXóa
 37. chính sách và đường lối của Đảng và nhà nước ta luôn là đúng đắn!phải tin tưởng vào nhà nước, tin tưởng vào Đảng cộng sản Việt Nam!

  Trả lờiXóa
 38. nếu không có Đảng lãnh đạo, dẫn dắt thì dân ta đâu được no ấm, bình yên như ngày này

  Trả lờiXóa
 39. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước!

  Trả lờiXóa
 40. sự lãnh đạo của Đảng được khẳng đinh tất yếu qua lịch sử và được nhân dân Việt Nam thừa nhận

  Trả lờiXóa
 41. Đảng cộng sản Việt Nam sinh ra là để phục vụ cho lợi ích của nhân dân, của dân, do dân, vì dân

  Trả lờiXóa
 42. Đảng Cộng Sản sẽ lãnh đạo đưa đất nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội thành công.

  Trả lờiXóa
 43. Lịch sử đã chứng minh được sự sáng suốt và nhạy bén của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng đã lãnh đạo đất nước ta chiến thắng 2 cuộc chiến chống Pháp và Mỹ. Vì vậy, Đảng Cộng sản có một vai trò vô cùng quan trọng trong việc sử đổi hiến pháp

  Trả lờiXóa
 44. Vai trò to lớn của Đảng đã được chứng minh trong suốt từ ngày thành lập Đảng đến bây giờ.Chúng ta phải luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thật sự, trong công cuộc lãnh đạo đất nước, Đảng CS đã thể hiện một vai trò vô cùng to lớn, không thể phủ nhận được những sai sót có thể có, do vậy để đánh giá vấn đề ko nên chủ quan.

   Xóa
  2. Đúng vậy, Vai trò này đã được thể hiện trong suốt một thời gian dài lịch sử. Do vậy chúng ta cần phải sáng suốt, không để các thế lực thù địch lợi dụng.

   Xóa
 45. Hiến pháp không phải là chuyện “trên trời” mà ngược lại, bảo vệ lợi ích “sát sườn” của mọi người dân thuộc mọi tầng lớp trong xã hội.

  Trả lờiXóa
 46. Vai trò lãnh đạo của ĐCSVN được khẳng định ngay từ ngày Đảng thành lập. Trong 82 năm lãnh đạo đất nước đánh đuổi giặc ngoại xâm và đổi mới đất nước Đảng càng ngày càng khăng định vai trò, vị trí của mình. Vì vậy, trong mọi công việc, mọi bước ngoặt lịch sử của dân tộc, Đảng luôn giữ một vai trò vô cùng quan trọng. Luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của ĐCSVN

  Trả lờiXóa
 47. điều 4 là cái cốt lõi, sống còn của Đảng. bỏ đi thì còn gì là đảng nữa??

  Trả lờiXóa
 48. Đảng là tập hợp những con người ưu tú nhất. đất nước đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng là đúng đắn. Lịch sử là bằng chứng xác thực để chứng minh

  Trả lờiXóa
 49. Sự lãnh đạo của Đảng đã đem lại độc lập dân tộc, đưa đất nước phát triển đem lại hòa bình, hạnh phúc cho mọi người. Chúng ta tin tưởng vào sự lãnh đạo đó

  Trả lờiXóa
 50. chúng ta cần tin vào Đảng cộng sản và cần phải biết cống hiến để góp phần công sức của mình vào nước nhà

  Trả lờiXóa
 51. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Thực tế hiện nay chỉ ra rằng quan hệ Đảng và dân không được chặt chẽ như trước đây, chính vì thế sửa đổi hiến pháp lần này đưa thành quy định mang tính chất hiến định, yêu cầu Đảng phải gắn bó mật thiết với dân, phục vụ dân và chịu sự giám sát, đặc biệt chịu trách nhiệm về quyết định của mình

  Trả lờiXóa
 52. Đảng cộng sản là lực lượng để định hướng hiến pháp nước ta giúp nước ta có thể đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác

  Trả lờiXóa
 53. Đảng lãnh đạo đất nước là sự lựa chọn của lịch sử. Dù trong thời kỳ nào thì Đảng Cộng sản vẫn thể hiện vai trò lãnh đạo đất nước của mình.Đảng vẫn vững vang chèo lái đất nước Việt Nam vững bước đi lên.

  Trả lờiXóa
 54. Đảng Cộng Sản Việt Nam mới đủ tài và trí để lãnh đạo nhà nước CHXHCN Việt Nam đi đến thắng lợi và lịch sử đã chứng minh điều đó là đúng,kinh tế đất nước đang phát triển đi lên, xã hội ngày càng văn minh hơn.

  Trả lờiXóa
 55. Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã được kiểm nghiệm trong thực tiễn tiến hành cách mạng và được nhân dân thừa nhận từ lâu. Mọi luận điệu xuyên tạc, phủ nhận công lao của Đảng đều vô nghĩa

  Trả lờiXóa
 56. Đảng luôn giữ vai trò quan trọng để dẫn dắt đất nước ta đi lên con đường chủ nghĩa xã hội xây dựng một đất nước mà mọi người đều có một cuộc sống tốt.

  Trả lờiXóa
 57. Đảng đã và đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình là lãnh đạo đất nước ta. Chúng ta hãy tin tưởng và ủng hộ để Đảng làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình trong tương lai.

  Trả lờiXóa
 58. Đảng ta là của dân do dân và vì dân là đại diện của nhân dân ta được nhân dân giao phó để lãnh đạo đất nước ta ngày càng phát triển. Có thể nói vai trò của Đảng rất quan trọng và sẽ luôn là thế.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. có 1 bộ phận Đảng viên bị sa sút về lý tưởng, hoặc bị các thế lực thù địch lợi dụng. Nên cần phải có hình thức xử lý nghiêm khắc với những người này, đồng thời phải tăng cường giáo dục chính trị đối với toàn bộ Đảng viên. Phải nâng cao đạo đức cách mạng, nâng cao sức chiến đấu của Đảng để Đảng thực sự trở thành Đảng của toàn dân tộc

   Xóa
  2. Thật sự, trong công cuộc lãnh đạo đất nước, Đảng CS đã thể hiện một vai trò vô cùng to lớn, không thể phủ nhận được những sai sót có thể có, do vậy để đánh giá vấn đề ko nên chủ quan.

   Xóa
  3. Nhiều Đảng vì không thể đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của nhân dân mà tự nguyện giải tán (Đảng dân chủ Việt Nam, Đảng Xã hội Việt Nam đã tự tuyên bố giải thể năm 1988). Như vậy “Giấy phép” cho Đảng Cộng sản Việt Nam có vai trò lãnh đạo chính là lòng tin yêu của dân. Bởi lẻ, từ khi Đảng ra đời đến nay do ý Đảng hợp lòng dân, nên Đảng đã lãnh đạo được nhân dân ta đấu tranh giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác.

   Xóa
 59. Đảng luôn là đại diện của nhân dân luôn được nhân dân tin tưởng và ủng hộ để giúp nhân dân cùng nhau xây dựng đất nước để cho mọi người có cuộc sống tốt hơn.

  Trả lờiXóa
 60. lòng yêu nước cần phải đặt đúng chỗ, đúng sự việc không nên yêu nước một cách mù quáng sẽ dễ bị lợi dụng

  Trả lờiXóa
 61. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Tôi thấy điểm này là điểm sáng nhất trong dự thảo Hiến pháp

  Trả lờiXóa
 62. đảng đã vững vàng chèo lái con thuyền Việt Nam vượt qua khó khăn, không ngừng làm cho dân giàu nước mạnh nâng tầm vị thế việt nam trên trường quốc tế từ đây có thể thấy vai trò to lớn của đảng đối với sự phát triển của đất nước.

  Trả lờiXóa
 63. Đảng luôn luôn là của dân do dân và vì dân là tiếng nói của nhân dân đại diện cho nhân dân ta lãnh đạo đất nước để cùng nhau xây dựng đất nước ngày càng phát triển vững mạnh hơn nữa.

  Trả lờiXóa
 64. Vai trò của lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đã được khẳng đình và chứng minh kể từ khi thành lập cho đến nay và thành quả của Đảng đó là chúng ta đang xây dưng một đất nước ngày càng phát triển ổn định và vững mạnh hơn nữa.

  Trả lờiXóa
 65. Đảng cộng sản luôn luôn là đại diện của nhân dân của dân thay mặt nhân dân sử lí những công việc của đât nước để cùng với nhân dân xây dựng một xã hội vắn minh một đất nước phát triển vững mạnh ổn định.

  Trả lờiXóa
 66. Đảng cộng sản Việt Nam luôn luôn được nhân dân tin tưởng và ủng hộ bởi vì Đảng cộng sản luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của nhân dân ta giao cho. Và Đảng cộng sản sẽ luôn cùng với nhân dân ta cùng nhau xây dựng đất nước.

  Trả lờiXóa
 67. lòng yêu nước là tốt và ai ai người dân cũng có (trừ một số thằng đốn mạt),nhưng lòng yêu nước mà để bị lợi dụng thì lại là con dao 2 lưỡi ảnh hưởng đến đất nước mình

  Trả lờiXóa
 68. Đảng mãi có vai trò lãnh đạo tuyệt đối, là lá cờ đầu.Đảng đang hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình đối với đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng , đất nước ta sẽ ngày càng phát triển.

  Trả lờiXóa
 69. lòng yêu nước phải được thể hiện đúng chỗ. ngày trước các cuộc biểu tình nổ ra dưới sự lãnh đạo của Đảng đã mang lại nhiều thắng lợi cho cách mạng Việt Nam. Hiện nay nhiều cuộc biểu tình, tụ tập đông người phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam nhưng lại có nhiều yếu tố bên trong tác động gây mất ổn định trong nước chứ không mang lại hiệu quả.

  Trả lờiXóa
 70. Cần phải biết phát huy lòng yêu nước đúng lúc đúng chỗ tránh để kẻ địch lợi dụng để chống phá Đảng và Nhà nước ta .

  Trả lờiXóa
 71. Hiến pháp của một số nước xem việc thành lập các Đảng chính trị là điều hết sức cần thiết để góp phần hình thành nên ý kiến nguyện vọng, ý thức, ý chí chính trị của nhân dân. Vì thế mà sửa đổi Hiến pháp là điều cực kỳ khó. cần nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa.

  Trả lờiXóa
 72. Đảng luôn soi sáng bước đi của dân tộc, Vai trò của đảng là hết sức cần thiết đối với các thay đổi lớn về hiến pháp

  Trả lờiXóa
 73. lòng yêu nước khi bị lơi dụng làm công cụ chống phá đảng, nhà nước, thậm chí khi lòng yêu nước bị lợi dụng sẽ là nguy cơ mất chủ quyền

  Trả lờiXóa
 74. hãy giữ vững lòng yêu nước theo lập trường chính trị của Đảng Cộng Sản Việt Nam như thế sẽ không bị lợi dụng

  Trả lờiXóa
 75. "yêu nước" đừng quá kích động khi thể hiện lòng yêu nước của mình,hãy tỉnh táo trước những tin tức, đừng vô tình biến mình thành tay sai cho bọn phản động !

  Trả lờiXóa
 76. Đảng đã đưa đất nước hội nhập, khai thác tối đa các lợi thế, đối phó một cách có hiệu quả với các thách thức, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Thành quả to lớn ấy mỗi người dân Việt Nam đều cảm nhận được qua sự cải thiện đáng kể đời sống vật chất lẫn tinh thần, nhất là những năm gần đây.

  Trả lờiXóa
 77. Nhưng cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng nước ta vẫn còn nghèo, đời sống của nhân dân ở nhiều nơi vẫn còn khó khăn, vất vả. Chúng ta không thể quên hình ảnh các em nhỏ phải đu người trên dây vượt sông Pô Kô để đến trường, không thể quên hình ảnh người nông dân lam lũ trên ruộng đồng, những giọt mồ hôi rơi theo những gánh hàng rong…

  Trả lờiXóa
 78. Theo tôi nắm được đa số nhân dân đều đồng tình với điều IV hiến pháp Việt Nam, bọn chống phá không bao giờ đạt được mục tiêu

  Trả lờiXóa
 79. Do Đảng cộng sản luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do nhân dân ta giao phó nên Đảng được nhân dân tin tưởng và ủng hộ để giao cho Đảng quyền lãnh đạo để xây dựng đất nước ta.

  Trả lờiXóa
 80. Từ khi thành lập cho đến nay Đảng cộng sản luôn luôn giữ vị trí và vai trò quan trọng là đầu tàu lãnh đạo nhân dân ta đất nước ta ngày càng phát triển.

  Trả lờiXóa
 81. Đảng ta luôn giữ vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước của ta, là đại diện của nhân dân thực hiện nhiệm vụ cùng với nhân dân cùng nhau xây dựng đất nước ta ngày càng phát triển để nhân dân ta có cuộc sống ấm no hạnh phúc.

  Trả lờiXóa
 82. Đảng luôn luôn xứng đáng với sự tin tưởng và ủng hộ của nhân dân bởi vì Đảng cộng sản từ khi thành lập cho đến nay đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của nhân dân giao cho.

  Trả lờiXóa
 83. Diễn biến hòa bình và tự chuyển biến có lẽ sẽ là những con virut nguy hiểm nhất với mỗi cán bộ ta. Chúng ta cần có lập trường tư tưởng vững vàng trước âm mưu thâm độc của địch

  Trả lờiXóa
 84. Đảng luôn là đại diện của nhân dân luôn được nhân dân tin tưởng và ủng hộ để giúp nhân dân cùng nhau xây dựng đất nước để cho mọi người có cuộc sống tốt hơn.

  Trả lờiXóa
 85. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình.

  Trả lờiXóa
 86. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 87. Đảng ta có vai trò vô cùng to lớn đảng lãnh đạo đất nước vaf lấy chủ nghĩa Mác - lênin tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, do đó chỉ có Đảng là xững đáng lãnh đạo đât nước

  Trả lờiXóa
 88. Đảng là đội ngũ tiên phong, Đảng đem lại niềm tin cho nhân dân. Giờ đây đất nước càng thêm xuân, càng thêm đổi mới. Cùng nhau giữ vững niềm tin vào Đảng Cộng Sản Việt Nam

  Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.