Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013

Vì sao Việt Nam không cần đa đảng?

by Unknown  |  at  2/28/2013 05:08:00 SA

Mũ Bạc
Mới đây tôi có đọc qua một vài bài của ông trí thức nào đó nói rằng đảng cộng sản Việt Nam nên bỏ điều 4 hiến pháp và cho các đảng phái khác cạnh tranh, giống như kinh tế thị trường để phát triển tốt hơn, mới thấy các ông thật là ấu trĩ, biết một mà không biết mười! 
Không ai dám khẳng định là nhiều đảng sẽ tốt hơn là một đảng. Quản lý một đất nước mà đơn giản như một cái chợ, hay đi mua hàng, không thích chỗ này thì đi chỗ khác, tôi e rằng chẳng có đất nước nào trên thế giới này phải đói nghèo, chẳng xã hội nào trên thế giới này phải có cảnh người trong một nước tranh giành, chém giết lẫn nhau.
Các nhà “rân chủ” ủng hộ đa nguyên, đa đảng thì lại đem nền dân chủ của Mỹ ra để so sánh. Cho rằng ở Mỹ mới có dân chủ thực sự, là do họ có đa đảng. Thực chất ra sao, hay xem chính người Mỹ nói về nước Mỹ.  Họ nói rằng, nước Mỹ là một nước “tự do” người dân tự do biểu tình, chửi bới, báo chí tự do phanh phui những chuyện nhạy cảm, xuyên tạc, bôi xấu lẫn nhau vì sự cạnh tranh của các đảng phái này, nhằm hạ uy tín của đảng phái kia. Nhưng điều đó không phải là bản chất thực sự của dân chủ.
Giáo sư trường Đại học bang Indiana, Paul Mishler cho thấy rõ thực chất vấn đề: “Mọi đói nghèo, thất nghiệp, thất học... đều do lỗi của hệ thống, lỗi từ chủ nghĩa tư bản Mỹ gây ra”; “Nước Mỹ tự xưng là đa đảng nhưng thực chất chỉ là một đảng, đó là đảng của chủ nghĩa tư bản, dù là đảng Cộng hòa hay Dân chủ”.
Hai đảng Dân chủ và Cộng hòa ở Mỹ đều được tài trợ bởi những tập đoàn kinh tế và họ đều ủng hộ, bảo vệ các tập đoàn kinh tế, làm thiệt hại lợi ích nhân dân. Đa đảng ở Mỹ không đem lại dân chủ, thực tế, hệ thống 2 Đảng ở Mỹ loại trừ bất kỳ tiếng nói của một quan điểm thiểu số nào, bác bỏ bằng bất cứ giá nào.
Có thể rút ra một số vấn đề sau: thứ nhất, chế độ đa đảng của nước Mỹ “thực chất chỉ là một đảng”, là sự cầm quyền của đảng tư sản; thứ hai, dân chủ ở nước Mỹ là dân chủ tư sản, không phải là dân chủ của đa số, không thực hiện quyền lực thực sự thuộc về nhân dân; thứ ba, thực chất đa đảng đối lập trong xã hội tư bản chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là bảo đảm quyền lực cho giai cấp tư sản.
Bất cứ một nền dân chủ nào, cũng đều nhằm đảm bảo sự thống trị của giai cấp thống trị, cầm quyền. Dân chủ không phụ thuộc vào cơ chế độc đảng hay đa đảng, mà nó phụ thuộc vào bản chất của chế độ cầm quyền phục vụ cho giai cấp nào. Bản thân nền dân chủ tư sản, dù có được tô vẽ như thế nào chăng nữa, thì nền dân chủ đó vẫn là nền dân chủ của giai cấp tư sản, nhằm bảo đảm sự thống trị, bóc lột của giai cấp tư sản đối với xã hội và lao động.
Rồi có thể kể đến Đức, một nước nhiều đảng tham chính hơn hầu hết các nước phát triển khác. Chỉ riêng trên cấp liên bang đã có 5 đảng ngồi trong hạ viện, còn các cấp khác thì tùy theo từng vùng, từng tiểu bang, có những nơi đảng phát xít mới còn có ghế trong cơ quan đại diện. Sự cạnh tranh trên chính trường Đức là vô cùng khốc liệt. 
Song “Quan tham, tham nhũng, nhiều công trình chậm tiến độ, hao phí tiền của dân, nhiều quan tham bất chấp dư luận,....” Thượng vàng hạ cám, nước Đức có đầy đủ hết. 
Vấn đề ở chỗ, Đức là một đất nước phát triển từ lâu đời, có luật pháp nghiêm minh, trình độ dân trí cao và quan trọng nhất là có rất nhiều đảng tham chính, tam quyền phân lập, vậy thì tại sao vẫn có tất cả những gì ở các quốc gia khác đều có? 
Như vậy phải chăng đa đảng là nền tảng cho một xã hội tiến lên?
Ở Việt Nam, lịch sử cách mạng đã có và cũng đã phủ định đa đảng
Từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là đội tiên phong, lãnh tụ chính trị của giai cấp công nhân và toàn thể dân tộc Việt Nam, là người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Qua sự “sàng lọc” dữ dội của lịch sử những thập niên đầu thế kỷ 20, dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã lựa chọn Đảng Cộng sản Việt Nam là người dẫn dắt mình đi đến tương lai hạnh phúc.
Tháng 8/1945, Đảng ta lãnh đạo toàn dân tộc đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Trong những ngày đầu giữ chính quyền và nền độc lập dân tộc, Đảng ta đã tự tuyên bố giải tán và Chính phủ do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu đã mở rộng thành phần cho mọi tổ chức, chính đảng cùng tham gia lãnh đạo đất nước. Chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa đã có các đảng như Đảng Dân chủ, Đảng Xã hội, Quốc dân đảng tham gia. Sau này còn Đảng Dân chủ, Đảng Xã hội và Đảng Cộng sản, đến năm 1988, Đảng Dân chủ và Đảng Xã hội tuyên bố tự giải tán.
Toàn bộ quá trình cách mạng Việt Nam và hoạt động của nhà nước Việt Nam mới là do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nền chính trị của nước ta vẫn là nền chính trị nhất nguyên. Chế độ chính trị đó là do nhân dân ta lựa chọn từ chính những trải nghiệm trong quá trình lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, kháng chiến chống xâm lược và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự nghiệp cách mạng nước ta đã đem lại những quyền cơ bản nhất cho quốc gia, dân tộc và toàn thể nhân dân lao động Việt Nam, nhân dân ta thực sự được làm chủ cuộc sống của mình, được sống cuộc đời tự do, hạnh phúc.
Lịch sử đã vậy, trong bối cảnh Việt nam hiện thời cũng thế, nếu độc đảng mà quản lý tốt thì vẫn hơn gấp vạn lần đa đảng không quản lý được! Tôi cứ cho rằng đa đảng thì có cạnh tranh, nhưng ai dám bảo đảm sự cạnh tranh đó là công bằng? Trong khi đó mọi thứ công bằng ở trên thế gian này chỉ là tương đối, thì liệu cạnh tranh giữa các đảng có phải là những gì người dân thấy, nghe, hay là khi ấy sẽ trở thành những băng đảng vì quyền lợi của mình mà bỏ qua những quyền lợi khác?
Vì vậy, đọc bài viết của vị trí thức kia tôi thật sự thấy buồn. Tôi chỉ là thường dân, chắc bằng cấp không thể bằng được vị trí thức kia, nhưng mạo muội đưa ra vài lập luận và dẫn chứng như thế. Lợi hại của đa đảng hay độc đảng như thế nào tôi tin là hầu hết chúng ta đã hiểu được. Mong là những người như vị trí thức kia chỉ là số ít, nếu không tương lai của đất nước quả thật đáng lo lắng.

109 nhận xét:

 1. Cứ mỗi khi có sóng gió là Đảng ta lại lèo lái con thuyền đưa đất nước đi qua khó khăn 1 cách an toàn

  Trả lờiXóa
 2. nếu độc đảng mà quản lý tốt thì vẫn hơn gấp vạn lần đa đảng không quản lý được

  Trả lờiXóa
 3. Dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự nghiệp cách mạng nước ta đã đem lại những quyền cơ bản nhất cho quốc gia, dân tộc và toàn thể nhân dân lao động Việt Nam, nhân dân ta thực sự được làm chủ cuộc sống của mình, được sống cuộc đời tự do, hạnh phúc

  Trả lờiXóa
 4. Từ thời Đinh Bộ Lĩnh loạn 12 xứ quân đến nay thì chúng ta đã thấy rằng chỉ khi có 1 đảng lãnh đạo nước ta mới có được những thành quả như ngày hôm nay

  Trả lờiXóa
 5. Nhờ có Đảng mà nhân dân mới có cuộc sống ấm no hạnh phúc như ngày hôm nay tại sao chúng ta lại phải đa Đảng làm gì chứ? Đa đảng chỉ là cái cớ để Tư bản Chủ nghĩa phá hoại đất nước ta thôi

  Trả lờiXóa
 6. Theo tôi cái gì đã thuộc về lịch sử, là sự chọn lựa của Bác Hồ thì cứ để thế. Đa đảng là cái gì chứ. Như kiểu thái lan ấy à, phe áo vàng áo đỏ đá nhau loạn xì ngầu. Việt nam chắc nhiều đảng lại chắc lại có phe áo dài-áo ngắn chăng, cũng vui phết đấy nhỉ

  Trả lờiXóa
 7. một con người chỉ cần một bộ não,nhà nước ta cũng chỉ cần có một đảng lãnh đạo.nếu đa đảng lại sợ sự tranh chấp quyền lực tầm ảnh hưởng đến nhân dân

  Trả lờiXóa
 8. rắn 3 đầu mà làm gì rồi tự xoắn vào nhau mà chết cả à

  Trả lờiXóa
 9. Đảng ta thành lập là tất yếu của thực tiễn khách quan, của lịch sử đất nước... vì vậy yêu cầu thực tiễn khách quan này chứng minh rằng nước ta tồn tại khách quan 1 Đảng mà thôi..

  Trả lờiXóa
 10. Hiện tại Đảng ta chăm lo cho đời song nhan dan được âm no, hạnh phuc, đủ ăn đủ mặc, đời sống đk nâng cao, nhận thức ngày 1 nâng cao, dân được tự do, dan biết dân bàn, dân làm dâng hưởng...

  Trả lờiXóa
 11. gặp khó khăn thử thách đảng là người che chắn, nâng đỡ chèo lái con thuyền đưa đất nước đi qua khó khăn , thử thch đó, 1 Đảng là sự hiện diện của thực tiễn khách quan của đất nước...

  Trả lờiXóa
 12. Đảng ta là mặt trời duy nhất soi sáng cho mọi hành tinh quanh nó... khai sáng cho 1 đất nước chỉ cần 1 niềm tin là có Đảng Cộng sản Việt Nam

  Trả lờiXóa
 13. Dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam,nhân dân ta đã làm chủ cuộc sống của mình, sống cuộc đời tự do, ấm no, hạnh phúc.

  Trả lờiXóa
 14. việc đa nguyên đa đảng thật sự là vô lý,bao lâu nay dưới sự lãnh đạo của đảng ta luôn có sự nhất quán tại sao phải thêm đảng lam gì cơ chứ

  Trả lờiXóa
 15. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo là quá tốt rồi, như Thái Lan đa đảng đánh bạo loạn thường xuyên. Nước ta chưa cần phải đa đảng làm gì cả

  Trả lờiXóa
 16. Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng lãnh đạo toàn diện và duy nhất với cách mạng Việt Nam

  Trả lờiXóa
 17. Nhìn mấy nước đa đảng thì biết ngay, oánh nhau niên miên, biểu tình như cơm bữa, thế thì đa đảng làm gì chứ?

  Trả lờiXóa
 18. Đúng đấy Foreverlove, Like (y)

  Trả lờiXóa
 19. FOreverlove, nó đang thời kì suy thoái đấy, thực ra được bữa đầu, mà nhân dân thì chỉ tin vào những gì lâu dài

  Trả lờiXóa
 20. Việt Nam chỉ có một chính đảng duy nhất đó là Đảng Cộng Sản, ko bao giờ có chế đọ đa nguyên đa đảng!

  Trả lờiXóa
 21. dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng cộng sản VN thì việc gì phải đa đảng.Đa đảng sẽ đưa đến nhiều diễn biến chính trj phức tạp hơn

  Trả lờiXóa
 22. Chả phải ở đâu xa xôi ! cứ xem trên tivi đa đảng là có bạo động khủng bố mất an toàn khắp nơi ! nước ta như thế này là tốt rồi ! an toàn ! đa đảng làm gì cho khổ @@

  Trả lờiXóa
 23. Việt Nam đa đảng thì có mà chết à @@ Đa đảng như mấy nước kia suốt ngày bạo động chém giết tranh quyền ! Nguy hiểm lắm ! Mà đảng cộng sản vẫn đang làm tốt vai trò mà ! Riêng cái từ đa đảng là đã gâp dị ứng rồi @@

  Trả lờiXóa
 24. cứ nhìn anh bạn hàng xóm Thái Lan của chúng ta thì biết,và xa hơn 1 tí là Nhật,1 con hổ châu Á (Thái),1 nền kinh tế từng đứng thứ 2 TG (Nhật) nhưng chính sự đa Đảng đã làm cho họ bj khủng hoảng và kéo theo bao hệ lụy to lớn.

  Trả lờiXóa
 25. lịch sử đã chứng minh việt nam không cần đa đảng,mà chỉ cần 1 đảng duy nhất đại diện cho ý chí sức mạnh của nhân dân

  Trả lờiXóa
 26. Nước ta chỉ cần duy nhất một Đảng lãnh đạo.Đó là Đảng cộng sản Việt Nam . Đa đảng để làm gì chứ ,khi mà các Đảng cắn xé ,tranh giành nhau để nắm giũ quyền hành .Chỉ làm cho đất nước thêm rối loạn thôi.

  Trả lờiXóa
 27. Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng cs Việt Nam làm cho đất nước ngày càng giàu mạnh và điều đó chững tỏ việc đa nguyên chính trị đa đảng đối là không cần thiết trong giai đoạn hiện nạy

  Trả lờiXóa
 28. Đa đảng để mà loạn à

  Trả lờiXóa
 29. lý luận phản động tuy có bàng cấp học vị nhưng khi bị gò ép theo 1 hướng theo ý sai bảo của thế lực thù địch thì những bằng cấp học vị ấy coi như đem cho chó gặm mà thôi. Vô vị!

  Trả lờiXóa
 30. Đa đảng có phải là tốt? ai dám khẳng định điều này thì cho ý kiến xem nào vân mệnh quốc gia không phải là để đem ra thử nghiệm được

  Trả lờiXóa
 31. một đất nước đang bình yên trong hòa bình, mọi người dân đang ấm no hạnh phúc đó mới là điều quan trọng, vậy sao phải đa đảng làm gì? mún đất nước trở lên loạn lạc sao?

  Trả lờiXóa
 32. toàn chiêu bài kích động của bọn phản động thôi sao các bạn bận tâm nhiều thế nhỉ! chúng ta cứ làm việc bình thường thôi. mất tg với bọn này làm gì cho mệt ra

  Trả lờiXóa
 33. lấy nước Mỹ ra làm ví dụ ư? đúng là bon chấy rận mà. mỹ là 1 trong những kẻ thù lớn của chúng ta ta và mỹ đi theo 2 con đường hoàn toàn khác nhau nhưng mục đích vẫn hướng tới nhân dân. Vậy nên chúng không có quyền chỉ trích chúng ta

  Trả lờiXóa
 34. Kêu gọi Việt Nam phải thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập thực chất là các thế lực thù địch muốn tìm mọi cách để hình thành, công khai hóa các tổ chức đảng phái chính trị đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đó cạnh tranh vai trò lãnh đạo với Đảng Cộng sản Việt Nam, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt nam, thủ tiêu chế độ XHCN ở Việt Nam, đi ngược lại với lợi ích của toàn dân tộc

  Trả lờiXóa
 35. Dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng cộng sản Việt Nam đất nước ta luôn luôn phát triển một cách ổn định và vững mạnh nên việc đa đảng là không cần thiết cho thời điểm này.

  Trả lờiXóa
 36. Chúng ta cũng đã biết những vấn đề và những sự phức tạp của đa nguyên đa đảng sẽ làm cho đất nước ta phải đối mặt với những khó khăn. Thế nên vào thời điểm hiện nay việc đa nguyên đa đảng là không cần thiết.

  Trả lờiXóa
 37. Sự thật của việc kêu gọi đa nguyên đa đảng chỉ là những chiêu trò của các thế lực thù địch, của những tổ chức phản động nhằm phá hoại nước ta mà thôi.

  Trả lờiXóa
 38. Việt Nam đang phát triển một cách ổn định và vững mạnh dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng cộng sản Việt Nam. Vì thế nên việc thực hiện đa nguyên đa đảng là không cần thiết mà còn có thể làm cho sự ổn định mất đi làm cho nước ta kém phát triển.

  Trả lờiXóa
 39. Chỉ là những chiêu trò của bọn phản động của những kẻ chỉ suốt ngày làm những việc bán nước hại dân. Bọn chúng không biết thế nào là thực sự tốt cho nhân dân mà chúng chỉ nghĩ đến những lợi ích mà chúng có thể đạt được.

  Trả lờiXóa
 40. Bằng chứng xác thực nhất cho việc thực hiện đa nguyên đa đảng đó chính là đât nước Thái Lan là láng giềng của nước ta. Trong những năm gần đây Thai Lan luôn luôn bất ổn về chính trị làm cho nền kinh tế suy thoái cuộc sống của nhân dân bị ảnh hưởng khó khăn hơn nhiều.

  Trả lờiXóa
 41. Đúng là như thế. Việc thực hiện đa nguyên đa đảng nếu không cẩn thẩn suy tính sẽ làm cho chính trị trở nên mất ổn định từ đó sẽ làm cho nền kinh tế bị ảnh hưởng theo kéo theo rất nhiều những hệ lụy đi kèm.

  Trả lờiXóa
 42. Đảng cộng sản Việt Nam luôn luôn là ngọn đèn soi sáng dẫn dắt nước ta ngày càng phát triển vững mạnh hơn nữa. Thế nên việc thực hiện đa nguyên đa đảng ở thời điểm hiện nay là việc làm không cần thiết.

  Trả lờiXóa
 43. Tất cả chỉ là những âm mưu của bọn phản động nhằm làm mất ổn định về chính trị trong nội bộ của ta. Chúng ta nên đề ra những phương án để đối phó với bọn tội phạm này để chúng không thực hiện được âm mưu đó.

  Trả lờiXóa
 44. 1 đảng cũng được mà đa đảng cũng được, sao cho dân sống hạnh phúc thì đó mới là cái đáng quan tâm

  Trả lờiXóa
 45. Đảng Cộng Sản Việt Nam là chính Đảng đã sáng suốt lãnh đạo nước ta giành được hết thắng lợi này tới thắng lợi khác trong tất cả các cuộc chiến tranh chính nghĩa để bảo vệ dân tộc, bảo vệ đất nước, trong thời chiến dưới sự lãnh đạo của Đảng chúng ta mới có đc thời bình như ngày nay. Vì vậy tôi 1 lòng trung thành với Đảng Cộng Sản Việt Nam và nhận thấy rằng đa Đảng là không cần thiết, không phù hợp với nước ta.

  Trả lờiXóa
 46. Việt Nam đa đảng sẽ đi vào rối loạn,VNDCCH hồi mới thành lập là 1 ví dụ.

  Trả lờiXóa
 47. Một đất nước hòa bình ổn định phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN đang yên ổn và tươi đẹp như thế thì cần gì phải đa nguyên chính trị đa đảng đối lập làm gì cho phiên phức

  Trả lờiXóa
 48. Nhìn vào thực tế các nước như thái lan, mỹ các nước Phương tây đa nguyên chính trị và đa đảng đối lập được thực hiện bỗng dưng làm đất nước chia bè chia phái cắn sé lẫn nhau, người dân sống trong sự hỗn loạn. Cứ nhìn váo đó thì sẽ trả lời được câu hỏi tại sao ko da nguyên đa đảng

  Trả lờiXóa
 49. tao quan nói rất hay. đó là một minh chứng cụ thể nhất. đặc biệt ở Thái Lan các cuộc biểu tình diễn ra liên miên làm cho đất nước ngày cảng hỗn loạn

  Trả lờiXóa
 50. không một đảng phi pháp nào có thể sánh với Đảng Cộng Sản Việt Nam. chính vì vậy ĐCSVN là sự lựa chọn duy nhất dẫn dắt đất nước đi lên CNXH

  Trả lờiXóa
 51. Vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam la không thể thay thế vậy nên chúng ta không cần đa đảng

  Trả lờiXóa
 52. đa đảng đối lập tạo ra sự cạnh tranh công bằng nhưng ơ VN chỉ cần một đảng là Đảng CS VN là đủ để dẫn dắt đất nước đi tới CNXH cái đích là sự hòa bình ổn đinh, người dân được ấm no hạnh phúc

  Trả lờiXóa
 53. vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam là vô cùng to lớn. chúng ta nên đề cao cảnh giác với các thế lực thù địch đang có âm mưu hạ uy tín của Đảng nhằm lật đổ Đảng ta

  Trả lờiXóa
 54. Việt Nam không cần đa đảng, mục đích và vai trò của đảng là đưa đất nước tới cái đích của sự hòa bình, âm no hạnh phúc được dân chủ tự do. Những thứ đó ĐCS VN làm được vậy nên VN không cần đa đảng

  Trả lờiXóa
 55. mua he nói hay lắm!nhân dân là cái đích mà bất kì đảng nào cũng hướng tới vậy nên chúng ta không cân đa đảng mà phải đóng góp xây dựng đảng trong sạch vững mạnh

  Trả lờiXóa
 56. Đảng ta luôn sáng suốt rồi thì cần thêm đảng khác làm gì nữa, mà đa đảng dễ xảy ra tranh chấp, đất nước sẽ không ổn định được.

  Trả lờiXóa
 57. Tôi luôn tin tưởng vào sự sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự sáng suốt của Đảng đã được minh chứng rõ ràng trong lịch sử chống Pháp và Mỹ.ĐCSVN là đủ để dẫn dắt đất nước Việt Nam mà không cần đa Đảng

  Trả lờiXóa
 58. Theo mình thấy thì Việt Nam chỉ cần có Đảng Cộng Sản Việt Nam lãnh đạo là đã đã đem lại những thắng lợi, và lịch sử đã chứng minh từ khi Đảng Cộng Sản Việt Nam được thành lập.

  Trả lờiXóa
 59. cơ bản là không cần thiết đa đảng làm gì, hiện tại việt nam vẫn đi đúng con đường nhân dân vẫn ấm no hạnh phúc, Đảng cộng sản luôn đưa ra con đường đúng đắn nhất, thật sự không cần đa đảng

  Trả lờiXóa
 60. Từ khi đảng ra đời và lãnh đạo nước ta luôn đi đúng con đường, các chủ trương chính sách của đảng luôn đúng đắn và anh minh, vì thế Đa đảng để làm gì trong khi nước ta đang đi theo con đường XHCn

  Trả lờiXóa
 61. Việt nam là 1 nước đi theo con đường XHCN thì việc đa Đảng thực sự là không cần thiết, trong quá khú và ngay cả hiện tại dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng cộng sản nước ta vẫn luôn đi đúng con đường XHCN

  Trả lờiXóa
 62. Tại sao lại phải đa nguyên đa đảng theo các nước tư bản làm gì không biết? Dưới sự lãnh đạo sáng suốt duy nhất của Đảng Cộng Sản Việt Nam đất nước ta đang ngày ngày phát triển một cách vững chắc và hiệu quả. Con đường XHCN là con đường đúng đắn mà Việt Nam đang đi trên đó.

  Trả lờiXóa
 63. Việc thực hiện đa nguyên đa đảng nếu không suy tính sẽ làm cho chính trị trở nên mất ổn định từ đó sẽ kéo theo rất nhiều những hệ lụy đi kèm.

  Trả lờiXóa
 64. Đa nguyên đa đảng là có cạnh tranh, nhưng ai dám đảo bảo sự cạnh tranh đó sẽ công bằng. Việt Nam bây giờ cần nhất là sự ổn định về chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng duy nhất là Đảng CSVN, nước ta đã và đang phát triển mạnh mẽ, đi đúng lộ trình lên xã hội chủ nghĩa.

  Trả lờiXóa
 65. Đa đảng dễ xảy ra tranh chấp, đất nước sẽ không ổn định được. Đảng ta luôn sáng suốt rồi

  Trả lờiXóa
 66. ĐCSVN là chính Đảng đã sáng suốt lãnh đạo nước ta giành được hết thắng lợi này tới thắng lợi khác. Dưới sự lãnh đạo của Đảng chúng ta mới có đc thời bình như ngày nay. đa Đảng là không cần thiết, không phù hợp với nước ta.

  Trả lờiXóa
 67. dưới sự lãnh đạo của Đảng CS Việt Nam làm cho đất nước ngày càng giàu mạnh và điều đó chững tỏ việc đa nguyên chính trị đa đảng đối là không cần thiết

  Trả lờiXóa
 68. VN đang phát triển một cách ổn định và vững mạnh dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng cộng sản Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 69. Hiện tại Đảng ta chăm lo cho đời song nhan dan được âm no, hạnh phuc, đủ ăn đủ mặc, đời sống đk nâng cao, nhận thức ngày 1 nâng cao, dân được tự do, dan biết dân bàn, dân làm dâng hưởng...

  Trả lờiXóa
 70. những phức tạp của đa nguyên đa đảng sẽ làm cho đất nước ta phải đối mặt với những khó khăn.

  Trả lờiXóa
 71. đúng vậy chúng ta chỉ cần một mình Đảng cộng sản là đủ! đủ để cho đất nước được ấm no hạnh phúc, dân chủ văn minh!

  Trả lờiXóa
 72. hy vọng rằng Hiến pháp kỳ này sẽ phân định rõ khái niệm pháp lý về nhân quyền và phân định rạch ròi các quyền cơ bản của con người (không nói chung chung): quyền tự do đi lại, quyền biểu tình, quyền tự do ngôn luận, quyền góp ý xây dựng chính quyền, quyền tự do ứng cử để trực tiếp tham gia việc nước.

  Trả lờiXóa
 73. Chỉ cần thực hiện đa đảng cái là biết ngay xã hội sẽ như thế nào. Chẳng có sự nhất quán trong quản lý , các đảng phái tranh nhau, Cuối cùng nhân dân là khổ nhất

  Trả lờiXóa
 74. à một người dân yêu nước,không chỉ bằng lời chúng ta hãy thể hiện tình cảm ấy bằng chính hành động, việc làm cụ thể của cá nhân mình, thực tế chính là góp ý, xây dựng một cách nghiêm túc trong việc sửa đôi Hiến Pháp mà Đảng và Nhà nước đang cố gắng sửa đổi để từ đó chung tay với Đảng, nhà nước, chính quyền bảo vệ và xây dựng đất nước giàu đẹp, sánh vai với các cường quốc trên thế giới như Bác Hồ hằng mong muốn!

  Trả lờiXóa
 75. Tính tiền phong, tiên tiến của cán bộ, đảng viên trong tình hình mới là toàn diện cả về lý luận và thực tiễn, cả về tư tưởng, chính trị và đạo đức, lối sống

  Trả lờiXóa
 76. Bác Hồ đã chọn cho chúng ta con đường thành lập 1 Đảng là Đảng cộng sản Việt nam thế cho nên chúng ta cần kiên định với con đường mà Bác hồ đã chọn

  Trả lờiXóa
 77. Rõ ràng, các bạn trẻ chưa đọc kỹ điều luật đã kêu ca ầm ĩ cả lên. Đúng là trào lưu chỉ được một thời gian

  Trả lờiXóa
 78. Việc đòi bỏ điều 4 Hiến pháp vừa phi lý, vừa chẳng hợp tình. Phi lý ở chỗ với vai trò lịch sử của mình không một ai có thể làm thay Đảng ta công cuộc đưa đất nước phát triển, lớn mạnh; chẳng hợp tình ở chỗ cố tình quên lịch sử, cố tình quên những hy sinh xương máu của Đảng ta, dân ta trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, cố tình quên công lao, đóng góp, vai trò lãnh đạo tiên phong của Đảng ta trong công cuộc đổi mới đã và đang thắng lợi toàn diện

  Trả lờiXóa
 79. sẽ không làm gì được nước ta nếu chúng ta có niềm tin ở Đảng, chúng ta đoàn kết và kiên định đi theo đường lối của bác Hồ!

  Trả lờiXóa
 80. Với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng như bây giờ thì sẽ chẳng bao giờ có cách mạng màu nào xảy ra ở Việt Nam hết

  Trả lờiXóa
 81. khi sử dụng nội dung trên đây vào các hoạt động phá hoại Nhà nước ta, chúng âm mưu “cấy” vào xã hội ta nền tảng tư tưởng chống chủ nghĩa xã hội và tạo thế cho các lực lượng phi xã hội chủ nghĩa phát triển và có chỗ đứng ở Việt Nam. Đến một lúc nào đó, khi có thêm “chất xúc tác, các lực lượng này sẽ là những nhân tố tạo ra “ngòi nổ” làm sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 82. Giới cầm quyền Mỹ và các thế lực thù địch thực hiện chính sách lôi kéo, thông qua các nước đồng minh, các tổ chức phi chính phủ, qua các hình thức giao lưu, hợp tác về văn hoá, khoa học, giáo dục... để thâm nhập, thu thập tin tức tình báo, làm chuyển hoá tư tưởng, chuyển hoá chính trị, mua chuộc cán bộ, cài cắm nội gián;

  Trả lờiXóa
 83. Những dẫn chứng về đa nguyên đa đảng đã thấy quá rõ ràng ở các quốc gia trên thế giới. Điều đó chỉ gây nên tranh chấp giữa các đảng với nhau làm ảnh hưởng đến sự phát triển chung của đất nước mà thôi. Việt Nam dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng CSVN đang đi đúng trên con đường CNXH đã đặt ra.

  Trả lờiXóa
 84. những quốc gia trên thế giới mà đa nguyên, đa Đảng thì sẽ xẩy ra rất nhiều các cuộc bạo loạn về chính trị sẽ làm nhân dân loạn lạc,đời sống ngày càng một khó khăn hơn. vì thế nước ta không cần đa Đảng và chúng ta tin vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 85. việt nam là chế độ 1 đảng,khi đa đảng sẽ xảy ra nhiều vấn đề với đất nước,như tranh chấp quyền lực và đất nước sẽ loạn,chính vì thế chúng ta chỉ cần 1 đảng.

  Trả lờiXóa
 86. đa nguyên đa Đảng làm gì, chỉ làm khổ người dân thôi. lúc đó chính trị bị rối loạn thì mất nước à. lúc đó sẽ xẩy ra nhiều cuộc bạo loạn của các phe phái khi tham gia tranh giành quyền lực. thế nên không cần thiết phải có đa Đảng lãnh đạo.

  Trả lờiXóa
 87. ại sao lại phải đa nguyên đa đảng theo các nước tư bản làm gì không biết? Dưới sự lãnh đạo sáng suốt duy nhất của Đảng Cộng Sản Việt Nam đất nước ta đang ngày ngày phát triển một cách vững chắc và hiệu quả. Con đường XHCN là con đường đúng đắn mà Việt Nam đang đi trên đó.

  Trả lờiXóa
 88. đa nguyên đa đảng để làm cái đéo gì ...

  Trả lờiXóa
 89. Chúng ta đều thấy chỉ mỗi Đảng CSVN lãnh đạo là tốt lắm rồi, tuyệt vời rồi, cuộc sống no ấm, bình yên lắm rồi, đa nguyên đa đảng để mà chết à

  Trả lờiXóa
 90. đa đảng làm gì hãy,1 đảng thôi

  Trả lờiXóa
 91. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng thì đất nước ta đang trên đà phát triển.Nhân dân luôn tin tưởng vào Đảng và nhà nước.Vì vậy nước ta không cần có đa Đảng

  Trả lờiXóa
 92. dưới sự lãnh đão của đảng cộng sản VN là nhất rồi

  Trả lờiXóa
 93. Chúng ta phải đề cao cảnh giác với các thế lực thù địch đang có âm mưu hạ uy tín của Đảng nhằm lật đổ Đảng ta.

  Trả lờiXóa
 94. Đảng cộng sản Việt Nam có vai trò lãnh đạo vô cùng to lớn. Chúng ta không cần đa Đảng, không phù hợp với nước ta.

  Trả lờiXóa
 95. Người dân tự do biểu tình, chửi bới, báo chí tự do phanh phui những chuyện nhạy cảm, xuyên tạc, bôi xấu lẫn nhau vì sự cạnh tranh của các đảng phái này, nhằm hạ uy tín của đảng phái kia. Nhưng điều đó không phải là bản chất thực sự của dân chủ.

  Trả lờiXóa
 96. đa nguyên đa đảng không phù hợp với 1 dân tộc như Việt Nam . dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đất nước ta đã đạt được những thành quả cách mạng vô cùng to lớn. chúng ta mãi theo Đảng cũng là giữ gìn thành quả của cha ông ta.

  Trả lờiXóa
 97. Đảng đã đưa đất nước hội nhập, khai thác tối đa các lợi thế, đối phó một cách có hiệu quả với các thách thức, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Thành quả to lớn ấy mỗi người dân Việt Nam đều cảm nhận được qua sự cải thiện đáng kể đời sống vật chất lẫn tinh thần, nhất là những năm gần đây.

  Trả lờiXóa
 98. Nhưng cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng nước ta vẫn còn nghèo, đời sống của nhân dân ở nhiều nơi vẫn còn khó khăn, vất vả. Chúng ta không thể quên hình ảnh các em nhỏ phải đu người trên dây vượt sông Pô Kô để đến trường, không thể quên hình ảnh người nông dân lam lũ trên ruộng đồng, những giọt mồ hôi rơi theo những gánh hàng rong…

  Trả lờiXóa
 99. Việt Nam chỉ cần 1 Đảng Cộng Sản thôi không cần thiết phải thực hiện đa Đảng để làm gì cả bọn thù địch vẫn chỉ mong muốn điều đó xảy ra để chúng có thể tự do lộng hành mà

  Trả lờiXóa
 100. Hy vọng với sự phát triển của loài người và ánh sáng văn minh, thế hệ con cháu sẽ nhận ra. Thương xót cho người dân mà thôi 90 triệu dân làm ra của cải xã hội ma họ nhận được tham nhũng, mổi người dan phải trả 160 nợ công chưa kể nợ xấu chỉ vì sự yếu kém của đảng và nhà nước, rồi xắng chuẩn bị tăng lên 2000, phạt xe chính chủ, rồi điện tăng, sao dân chúng tôi sông nổi đây.

  Trả lờiXóa
 101. vậy độc đảng có gì tốt đâu, các nước trên thế giới còn mấy nước độc đảng, và độc đảng có giàu hơn người ta không hay, nghèo tận đáy thế giới,tham nhũng thì đứng đầu,nếu nói đảng công sản là ưu việt sao đất nước nghèo thế,tham nhũng thế, lãng phí thế,các công ty nhà nước thua lổ chỉ xin lỗi là xong, dễ thế ha.vài năm nữa dân chết vì nợ côg cho mà xem

  Trả lờiXóa
 102. I've been surfing online more than 2 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made good content as you did, the internet will be a lot more useful than ever before.

  Also visit my web page ... click here

  Trả lờiXóa
 103. đa đảng cái shit, VN chỉ cần 1 Đảng là quá đủ cho 1 cuộc sống hòa bình. oh yeah!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Trả lờiXóa
 104. Chế độ chính trị đó là do nhân dân ta lựa chọn từ chính những trải nghiệm trong quá trình lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, kháng chiến chống xâm lược và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng đất nước ta đang đi đúng hướng và đó là kết quả của việc tin vào Đảng.

  Trả lờiXóa
 105. Từ khi thành lập, Đảng đã lãnh đạo toàn dân tộc thực hiện thắng lợi Cách mạng tháng Tám, đấu tranh chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, thống nhất đất nước cũng như giành những thành tựu trong công cuộc đổi mới hiện nay. Thực tế đã chứng minh chưa có một Đảng nào làm được nhiều việc cho nhân dân như Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên các dân tộc cũng bày tỏ mong muốn Đảng Cộng sản Việt Nam phải đổi mới, dân chủ vì dân hơn nữa, có cơ chế chính sách hợp lòng dân, làm cho dân tin. Cán bộ đảng viên phải thật sự gương mẫu, là người đày tớ của nhân dân.

  Trả lờiXóa
 106. Nếu “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập” sẽ biến thành cơ hội cho bọn phản động lợi dụng, kích động đấu đá, phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc và kết quả là sẽ biến thành những mất mát cho nhân dân mà không thể bù đắp được. Bởi vì, trong nước cũng có kẻ xấu, ngoài nước cũng có kẻ xấu, bọn chúng đang tìm mọi cơ hội để khuấy động nhân dân tổ chức bạo động và người thiệt thòi nhất thuộc về nhân dân lao động.

  Trả lờiXóa
 107. bản thân tư tưởng đa đảng, đa nguyên không sai nhưng có sai hay không là ở người sử dụng nó như thế nào. Bác Hồ khi thành lập nước cũng mời các đảng phái có nhiều xu hướng chính trị khác nhau tham gia nhưng với mục tiêu là chống Pháp xâm lược, xây dựng hòa bình, độc lập và thống nhất đất nước. Nhưng càng về sau, khi đối đầu với sự sống chết nhiều đảng tự rời bỏ kháng chiến, thậm chí theo giặc để chống lại cách mạng, chống lại nhân dân.

  Trả lờiXóa
 108. Những người bác bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng là những người vừa không thực tế vừa thiếu hiểu biết hoặc cố tình không muốn biết về lịch sử Việt Nam đương đại. Thành quả to lớn ấy mỗi người dân Việt Nam đều cảm nhận được qua sự cải thiện đáng kể đời sống vật chất lẫn tinh thần, nhất là những năm gần đây. đa nguyên đa đảng không phù hợp với 1 dân tộc như Việt Nam .Chính trị ổn định thì mới phát triển những mặt khác được.

  Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.